WiFi IMESH

VELOP - HỆ THỐNG WI-FI MESH 

PHỦ SÓNG HOÀN HẢO CHO NGÔI NHÀ CỦA BẠN

 

 

LINKSYS VELOP: THE ONLY WHOLE-HOME MESH WI-FI SOLUTION

 • Linksys Velop: The Only Whole-Home Mesh Wi-Fi Solution

 • Linksys Velop: True Whole Home Wi-Fi

 • Velop Easy Setup

 

 

 

 

WiFi IMESH

 • LINKSYS VELOP MX10600 TRI-BAND AX5300 INTELLIGENT MESH WIFI 6

  LINKSYS VELOP MX10600 TRI-BAND AX5300 INTELLIGENT MESH WIFI 6

 • LINKSYS VELOP MX5300 TRI-BAND AX5300 INTELLIGENT MESH WIFI 6

  LINKSYS VELOP MX5300 TRI-BAND AX5300 INTELLIGENT MESH WIFI 6

 • LINKSYS VELOP MX12600 TRI-BAND AX4200 INTELLIGENT MESH WIFI 6

  LINKSYS VELOP MX12600 TRI-BAND AX4200 INTELLIGENT MESH WIFI 6

 • LINKSYS VELOP MX8400 TRI-BAND AX4200 INTELLIGENT MESH WIFI 6

  LINKSYS VELOP MX8400 TRI-BAND AX4200 INTELLIGENT MESH WIFI 6

 • LINKSYS VELOP MX4200 TRI-BAND AX4200 INTELLIGENT MESH WIFI 6

  LINKSYS VELOP MX4200 TRI-BAND AX4200 INTELLIGENT MESH WIFI 6

 • Linksys Velop Intelligent Mesh WiFi System TriBand 3-Pack (AC6600)

  Linksys Velop Intelligent Mesh WiFi System TriBand 3-Pack (AC6600)

 • Linksys Velop Intelligent Mesh WiFi System TriBand 2-Pack (AC4400)

  Linksys Velop Intelligent Mesh WiFi System TriBand 2-Pack (AC4400)

 • Linksys Velop Intelligent Mesh WiFi System TriBand 1-Pack (AC2200)

  Linksys Velop Intelligent Mesh WiFi System TriBand 1-Pack (AC2200)

 • Linksys Velop Intelligent Mesh WiFi System DualBand 3-Pack (AC3900)

  Linksys Velop Intelligent Mesh WiFi System DualBand 3-Pack (AC3900)

 • Linksys Velop Intelligent Mesh WiFi System DualBand 2-Pack AC2600)

  Linksys Velop Intelligent Mesh WiFi System DualBand 2-Pack AC2600)

 • Linksys Velop Intelligent Mesh WiFi System Dual-Band 1-Pack (AC1300)

  Linksys Velop Intelligent Mesh WiFi System Dual-Band 1-Pack (AC1300)

 • LINKSYS MR9600 AX6000 WIFI 6 MU-MIMO GIGABIT ROUTER

  LINKSYS MR9600 AX6000 WIFI 6 MU-MIMO GIGABIT ROUTER

 • Linksys MR8300 Mesh WiFi Router AC2200 MU-MIMO

  Linksys MR8300 Mesh WiFi Router AC2200 MU-MIMO

 • Linksys MR7350 MAX-STREAM Mesh WiFi 6 Router

  Linksys MR7350 MAX-STREAM Mesh WiFi 6 Router